GDPR - Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie

2. Aké osobné údaje spracovávame

3. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

4. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

6. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

7. Zabezpečenie osobných údajov

8. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

9. Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

 

 

 

1. Základné informácie

Prevádzkovateľ

Michal Martinec – Vebsajt.Click so sídlom Hraničná 340/13, 82105 Bratislava, IČO: 51015501

DIČ: 1077390699, číslo živnostenského registra: 110-259248, je prevádzkovateľ web stránky na doméne vebsajt.click a na jej subdoménach.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracováva.

2. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

(Pokiaľ si u nás objednáte naše služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (predovšetkým meno, priezvisko a adresa). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám objednávku spracovať. Ďalej pre potreby predaja našich služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy a kópie obchodných podmienok, reklamačného poriadku a tohto dokumentu. Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku, live chat, alebo nám napíšete mail, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Všetky osobné údaje, ktoré takýmto spôsobom získame, spracovávame a ukladáme iba na čas daný zákonom, alebo kým je to potrebné. Napríklad vaše osobné údaje spracovávame počas 10 rokov od poslednej objednávky, na základe zákona o účtovníctve. V prípade nedokončenej, alebo stornovanej objednávky vaše osobné údaje mažeme v priebehu 24 hodín po zistení/oznámení tejto skutočnosti a ďalej ich nespracúvame. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete u nás aj ostávajú a neposúvame ich tretím stranám.)

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Automaticky spracovávame Cookies.

(Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácii o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba. Súbory cookies sú veľmi dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

1. Účely spracúvania osobných údajov cookies: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords a google analytics.

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely – súhlas doknutá osoba vyjadrila prijatím zásad používania cookies pri prvej návšteve stránky vebsajt.click

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača.

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na našich stránkach používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby naše stránky fungovali správne (aby ste mohli naše služby nakupovať prostredníctvom nášho elektronického obchodu), používame technické cookies. Bez nich by náš elektronický obchod nemohol fungovať vôbec.

Funkčné cookies: aby ste pri každej objednávke nemuseli neustále ručne vypisovať vaše údaje, v tom vám pomáhajú funkčné cookies. Nie sú nevyhnutné, ale výrazne vám uľahčia a spríjemnia návštevu nášho webu a elektronického obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod). Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.)

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

3. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne spracovali a vybavili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, alebo budeme potrebovať vašu súčinnosť s vybavením vašej objednávky, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom, problémom, alebo čímkoľvek iným, musíme k jeho zodpovedaniu, alebo vyriešeniu spracovávať vaše údaje, dohľadať si vás v systéme, zistiť aké služby ste si od nás v minulosti kúpili a následne všetko vyriešiť k vašej spokojnosti.

Marketingová činnosť: v prípade, že budete súhlasiť so zasielaním noviniek na váš mail, budeme vás pravidelne informovať o našich aktivitách, novinkách, článkoch a podobne.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). V tomto jedinom prípade môže nastať situácia, že vaše osobné údaje poskytneme tretej strane (napr. pri vymáhaní pohľadávky externou spoločnosťou). Samozrejme vás o tejto skutočnosti budeme vopred informovať. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

4. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým fakturačné údaje, prípadne doručovacie údaje.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho odmietnuť. Stačí na takýto mail odpovedať, že nemáte záujem o takéto informácie, alebo správy, prípadne v telefonickom hovore povedať, že si neželáte, aby sme vás kontaktovali. Akonáhle zaznamenáme takúto skutočnosť, už vás nebudeme kontaktovať akýmkoľvek spôsobom.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Aktuálne neposkytujeme službu, alebo tovar, ktorého predaj by si vyžadoval odovzdanie vašich osobných údajov tretím subjektom. Vaše osobné údaje ostávajú iba u nás na nevyhnutne potrebný čas.

6. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

V prvom rade budeme vaše osobné údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

7. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby vaše osobné údaje vašimi aj ostali.

8. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Objednávku môže realizovať iba osoba staršia, ako 18 rokov.

9. Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek upravovať a doplňovať. Stačí nás kontaktovať a upravíme vaše údaje podľa zmien, ktoré nastali a ktoré nám nahlásite.

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať a všetky údaje opravíme.

Prístup

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, stačí nás kontaktovať. Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov

Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov

Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov

Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené

Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu

Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku, či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

b. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

c. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov

d. Osobné údaje sú spracované nezákonne

e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

f. Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom mailu, telefonicky alebo poštou na našu korešpondenčnú adresu.

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná “Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť mailom, telefonicky alebo poštou na našu korešpondenčnú adresu.

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom mailu, telefonicky alebo poštou na našu korešpondenčnú adresu.